Diversity Charter är ett nätverk för företag och organisationer som aktivt söker ett framgångsrikt sätt att arbeta med mångfald.

Målet är att visa vikten av olikhet och att stärka de anslutna företagen och organisationernas konkurrenskraft och affärsnytta. Verksamheten är ett näringslivsinitiativ där vi, A-Search, tillsammans med företag som Volvo Cars, Skanska, Sodexo, L’Oréal, Novartis, Scandic, Axfood, Managing Diversity och Lectia varit delaktiga från start.