A-Search är certifierade i mångfald via GDCF, en stiftelse kopplad till FN.

A-Search AB är certifierade i mångfald genom den internationella ideella stiftelsen Global Diversity Certification Foundation (GDCF). En stiftelse kopplad till FN. Stiftelsens syfte är att främja mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar biologisk-, ekonomisk- och social utveckling.